Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Zajączkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obrona Westerplatte w korespondencji mjr. Stefana Fabiszewskiego Krzysztof Zajączkowski s. 144-167
Zakłócona rocznica. Wizyta niemieckich weteranów w Gdańsku w 1979 roku w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa Krzysztof Zajączkowski s. 365-381