Znaleziono 17 artykułów

Robert Zaborowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Avant-propos Elodie Cassan Jean-Marie Chevalier Robert Zaborowski s. 5-11
Meandrés de la psychologie homérique : le cas d'Ajax Robert Zaborowski s. 5-20
Sur le fragment DK 22 B 85 d'Heraclite d'Ephese Robert Zaborowski s. 9-30
La logique des sentiments. Esquisse d'une question Robert Zaborowski s. 23-35
Tadeusz Zieliński (1859-1944) i Wincenty Lutosławski (1863-1954) : próba porównania biografii (w sześćdziesiątą i pięćdziesiątą rocznicę ich śmierci) Robert Zaborowski s. 33-81
Les sentiments chez les préplatoniciens et les modernes - coïncidences ou influences? Robert Zaborowski s. 47-75
Sentiment, pensée et volonté dans les écrits de Wincenty Lutosławski (1863-1954) Robert Zaborowski s. 57-72
Wincenty Lutosławski - człowiek i dzieło Robert Zaborowski s. 65-82
Dyskusja po referacie Roberta Zaborowskiego "Tadeusz Zieliński (1859-1944) i Wincenty Lutosławski (1863-1954)" Olga Dobijanka-Witczakowa Julian Dybiec Andrzej Grodzicki Tomasz Mróz Robert Zaborowski Stanisław Zwolski s. 82-86
"Odysseus in America: Combat Trauma and the Trials of Homecoming", J. Shay, New York 2002 : [recenzja] Robert Zaborowski J. Shay (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Révolution Scientifique et Libertinage", Alain Mothu, Brepols 2000 : [recenzja] Robert Zaborowski Alain Mothu (aut. dzieła rec.) s. 145-151
"L'Europe des sciences. Constitution d'un espace scientifique", Michel Blay, Efthymios Nicolaïdis, Paris 2001 : [recenzja] Robert Zaborowski Michel Blay (aut. dzieła rec.) Efthymios Nicolaïdis (aut. dzieła rec.) s. 183-187
Le mysticisme de Towianski dans l'analyse medicale de Jan Mazurkiewicz Robert Zaborowski s. 189-208
Sur un certain détail négligé dans la caverne de Platon Robert Zaborowski s. 209-246
"Hymn and Epic. A Study of their Interplay in Homer and the Homeric hymns", Stephen Evans, Turku 2001 : [recenzja] Robert Zaborowski Stephen Evans (aut. dzieła rec.) s. 248-249
Can Language Deal with Emotions? Robert Zaborowski s. 257-268
Zespół Historii Nauki XIX/XX w. - seminarium prowadzone przez doc. dr hab. Andrzeja Biernackiego Robert Zaborowski s. 297-301