Znaleziono 11 artykułów

Ludwik Zabielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rady obywatelskie w Królestwie Polskim (1815 - 1830) Ludwik Zabielski s. 155-171
Rewolucyjne tradycje Zamojszczyzny Ludwik Zabielski s. 204-205
Materiały archiwalne o udziale chłopów Lubelszczyzny w powstaniu styczniowym Ludwik Zabielski s. 215-229
500 lat województwa lubelskiego Ludwik Zabielski s. 229-231
"Ruch rewolucyjny 1861 roku w Królestwie Polskim. Manifestacje na prowincji", red. S. Kieniewicz, I. Miller, K. Groniowski, K. Morawska, W. Śliwowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963 : [recenzja] K. Groniowski Ludwik Zabielski S. Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) K. Morawska (aut. dzieła rec.) W. Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"50 lat Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Materiały z sesji popularnonaukowej", red. Albin Koprukowniak, Lublin 1973 : [recenzja] Ludwik Zabielski Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 254-257
Konferencja naukowo-teoretyczna w 100-lecie urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina Ludwik Zabielski s. 262-263
Wystawy z okazji setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina Ludwik Zabielski s. 264-266
Nowe tendencje w procesie dydaktycznym nauk pomocniczych historii Ryszard Szczygieł Ludwik Zabielski s. 305-307
Dzieje prasy lubelskiej Ludwik Zabielski s. 307-309
Lublin w dokumentach i książkach Ludwik Zabielski s. 345-347