Znaleziono 3 artykuły

Marcin Wrzos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz islamu w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym Marcin Wrzos s. 159-187
Funkcje i treści misjograficzne polskiej międzywojennej beletrystyki misyjnej : wydawnictwa Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Marcin Wrzos s. 256-276
Treści teologiczne w oblackim czasopiśmie „Mrówczy Ślad” (1968–1980), jego historia i funkcje Marcin Wrzos s. 281-303