Znaleziono 21 artykułów

Jan Wróblewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Publiczne biblioteki powszechne województwa olsztyńskiego w latach 1946-1959 Jan Wróblewski s. 69-113
Udział Karola Estreichera (mł.) w pomocy kulturalnej Polakom w Prusach Wschodnich Jan Wróblewski s. 79-87
Ankieta "Mazura" na temat "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza Jan Wróblewski s. 102-127
"Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881-1939", Jan Wróblewski, Olsztyn 1968 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Jan Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 109-111
Ostatni rok działalności Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech - Oddział: Prusy Wschodnie Jan Wróblewski s. 119-131
Księgozbiór polskiej biblioteki ludowej w Bartągu Jan Wróblewski s. 137-156
Dwa kursy bibliotekarsko-świetlicowe w Prusach Wschodnich Jan Wróblewski s. 215-228
Księgozbiory Okręgu Powiślańskiego Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech, Oddział: Prusy Wschodnie Jan Wróblewski s. 273-292
Geneza i początki rozwoju bibliotek ludowych na Mazurach Jan Wróblewski s. 277-284
Wydanie i kolportaż "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza na Mazurach Jan Wróblewski s. 283-306
Ocalałe książki z bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych na Warmii i Mazurach Jan Wróblewski s. 351-360
Rewizje polskich bibliotek ludowych na Warmii i Mazurach w XIX wieku Jan Wróblewski s. 361-378
Pierwsza polska biblioteka ludowa na Warmii Jan Wróblewski s. 386-390
"Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939", Jan Wróblewski, Olsztyn 1975 : [recenzja] Adam Galos Jan Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 386-389
Rozwój bibliotek powszechnych w powiecie olsztyńskim w latach 1946-1959 Jan Wróblewski s. 395-412
Sesja naukowa w Olsztynie poświęcona 600-leciu polskiego księgarstwa s. 400-404
Przyczynki do dziejów bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych w województwie olsztyńskim w latach 1948-1950 Jan Wróblewski s. 427-436
Materiały z działalności Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech - Oddział: Prusy Wschodnie Jan Wróblewski s. 454-472
Rewizje polskich bibliotek na Warmii, Mazurach i Powiślu w okresie hitleryzmu Jan Wróblewski s. 529-544
Działalność bibliotekarska Franciszka Szczepańskiego Jan Wróblewski s. 589-620
Stan i plany rozwoju polskich bibliotek na Warmii w 1933 roku Jan Wróblewski s. 601-606