Znaleziono 3 artykuły

Jadwiga Wojtczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliotekarze na rynku pracy – omówienie badań ankietowych Jadwiga Wojtczak s. 145-172
Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej Jadwiga Wojtczak s. 195-214
Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?” – sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej 12-14 czerwca 2013 r. przez Bibliotekę Uniwersytecką im. J. Giedroycia w Białymstoku Marek Dubiński Jadwiga Wojtczak s. 395-404