Znaleziono 6 artykułów

Tadeusz Wojewoda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ziemia skarżyska czy region skarżyski? Piotr Kardyś Tadeusz Wojewoda Krzysztof Zemeła s. 7-26
Skarżysko-Kamienna między wojnami (1918–1939) : stan badań Tadeusz Wojewoda s. 41-50
Samorząd terytorialny Skarżyska-Kamiennej w okresie międzywojennym Tadeusz Wojewoda s. 93-121
"Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne", Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda, Skarżysko Kościelne 2010 : [recenzja] Marcin Braniewski Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) Marcin Medyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wojewoda (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 164-172
"Leksykon Suchedniowa", Szymon Piasta, Suchedniów 2012 : [recenzja] Tadeusz Wojewoda Szymon Piasta (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Barak : przywrócona pamięć", Jerzy R. Prochwicz, Szydłowiec 2013 : [recenzja] Tadeusz Wojewoda Jerzy R. Prochwicz (aut. dzieła rec.) s. 209-212