Znaleziono 2 artykuły

Ewa Wierzbicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ubezpieczenie jako ekonomiczny instrument zarządzania należnościami małych i średnich przedsiębiorstw Ewa Wierzbicka s. 9-20
Deficyt budżetowy a problem wydatków sztywnych w Polsce Ewa Wierzbicka s. 35-46