Znaleziono 1 artykuł

W. Wenz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ku cywilizacji miłości : pokłosie IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym 14-21 września 2006 roku", red. W. Wenz, Wrocław 2006 : [recenzja] Piotr Liszka W. Wenz (aut. dzieła rec.) s. 291-293