Znaleziono 13 artykułów

Andrzej Paweł Wejland

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Integracyjne badanie prestiżu zawodów : założenia pojęciowe i podstawowe procedury Andrzej Paweł Wejland s. 33-45
Interrogacyjne badanie prestiżu zawodów : analiza uporządkowań jednostkowych Andrzej Paweł Wejland s. 141-162
O metodologiczną ocenę badań społecznego prestiżu zawodów : uwagi w związku z książką Ireny Reszke Andrzej Paweł Wejland Irena Reszke (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"Prestiż : analiza struktur pojęciowych", Andrzej Paweł Wejland, Warszawa 1983 : [recenzja] Irena Reszke Andrzej Paweł Wejland (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Wywiad kwestionariuszowy : analizy teoretyczne i badania empiryczne", red. Krystyna Lutyńska, Andrzej Paweł Wejland, Wrocław 1983 : [recenzja] Edmund Mokrzycki Krystyna Lutyńska (aut. dzieła rec.) Andrzej Paweł Wejland (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Wörterbuch der marxistisch-leninistischen Soziologie", red. G. Assmann, W. Eichhorn I, E. Hahn, G. Heyden, H. Jetzschmann, A. Kretzschmar, M. Puschmann, H. Taubert, R. Weidig, Berlin 1983 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland G. Assmann (aut. dzieła rec.) E. Hahn (aut. dzieła rec.) G. Heyden (aut. dzieła rec.) W. Eichhorn I (aut. dzieła rec.) H. Jetzschmann (aut. dzieła rec.) A. Kretzschmar (aut. dzieła rec.) M. Puschmann (aut. dzieła rec.) H. Taubert (aut. dzieła rec.) R. Weidig (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Koliczestwiennyje mietody w socyołogiczeskich issliedowanijach", Władimir I. Paniotto, Walentin S. Maksimienko, Kijew 1982 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Walentin S. Maksimienko (aut. dzieła rec.) Włodimir I. Paniotto (aut. dzieła rec.) s. 280-281
"Jalons pour une théorie du questionnaire dans les sciences de l'homme", Jean-Paul Grémy, Paris 1980 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Jean-Paul Grémy (aut. dzieła rec.) s. 282-287
Uwagi wprowadzające do recenzji Andrzej Paweł Wejland s. 371-373
"Interview", Eberhard Erbslöh, Stuttgart 1972 : [recenzja] Eberhard Erbslöh Andrzej Paweł Wejland s. 406-407
"Teoretische Ansätze zur Deutung des Interaktionsprozesses im Forschungsinterview unter besonderer Berücksichtigung de Interviewerverhaltens", Eberhard Erbslöh, Köln 1973 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Eberhard Erbslöh (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Studien zur Interview", Eberhard Erbslöh, Hartmut Esser, Willibald Reschka, Dino Schöne, Meisenheim am Glan 1973 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Eberhard Erbslöh (aut. dzieła rec.) Hartmut Esser (aut. dzieła rec.) Willibald Reschka (aut. dzieła rec.) Dino Schöne (aut. dzieła rec.) s. 409-411
"Soziale Regelmässigkeiten des Befragtenverhaltens", Hartmut Esser, Meissenheim am Glan 1975 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Hartmut Esser (aut. dzieła rec.) s. 411