Znaleziono 2 artykuły

Jan Wegner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Testament Artura Zawiszy Czarnego Jan Wegner s. 120-123
"Łowicz w latach 'potopu'", Jan Wegner, Łowicz 1947 : [recenzja] Władysław Czapliński Jan Wegner (aut. dzieła rec.) s. 334-336