Znaleziono 6 artykułów

Stefan Warchoł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pochodzenie i znaczenie nazwy "Lublin" Stefan Warchoł s. 7-20
O deminutywno-ekspresywnej funkcji dawnego formantu -ę we współczesnym języku bułgarskim i macedońskim (na tle tradycji staro-cerkiewno-słowiańskiej) Stefan Warchoł s. 197-207
O deminutywno-ekspresywnej funkcji dawnego formantu -ę we współczesnym języku bułgarskim i macedońskim : na tle tradycji staro-cerkiewno-słowiańskiej Stefan Warchoł s. 197-207
"Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich", red. Stefan Warchoł : cz. 1, Lublin 1998 ; cz. 2, Lublin 1999 : [recenzja] Joanna Strzelecka Stefan Warchoł (aut. dzieła rec.) s. 199-212
O ekspresywach z formantem "-ik" typu "awansik, pawilonik" w języku polskim Stefan Warchoł s. 259-262
Właściwości językowe rot kościańskich z lat 1410-1428 Stefan Warchoł s. 285-316