Znaleziono 2 artykuły

Renata Walczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacyjność regionu ciechanowskopłockiego według danych OECD i Unii Europejskiej Renata Walczak s. 35-40
Gospodarstwa ekologiczne w świetle badań w subregionie płockim w 2013 r. Włodzimierz Puliński Renata Walczak s. 46-50