Znaleziono 2 artykuły

Adam Włodarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dedukcyjno-nomologiczny model wyjaśniania Hempla a wyjaśnianie w naukach humanistycznych Adam Włodarczyk s. 11-22
Czynniki kształtujące poziom usług mechanizacyjnych w gospodarstwach indywidualnych Adam Włodarczyk s. 265-280