Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyposażenie w dobra trwałe gospodarstw domowych województwa zachodniopomorskiego Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak s. 155-170
Rola Internetu w kształtowaniu zachowań rynkowych polskich konsumentów Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak s. 159-171