Znaleziono 9 artykułów

Beata Urbanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jesus as Mediator : Politics and Polemic in 1 Timothy 2:1-7", Malcolm Gill, Bern 2008 : [recenzja] Beata Urbanek Malcolm Gill (aut. dzieła rec.) s. 207-208
Cierpienie duchowe Mesjasza w Ewangelii świętego Jana Beata Urbanek s. 277-284
Charakterystyka komentarza do Ewangelii według świętego Jana autorstwa Rudolfa Schnackenburga Beata Urbanek s. 424-434
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych "Od wiary Abrahama do wiary Kościoła", zorganizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : (Lublin, 18-19 października 2012) Beata Urbanek s. 446-451
"Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia : studium z teologii ewangelii według św. Jana", Beata Urbanek, Katowice 2009 : [recenzja] Józef Kozyra Beata Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 456-458
Sprawozdanie z X Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Natchnienie Pisma Świętego”, zorganizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, 22–23 października 2014) Beata Urbanek s. 473-477
Sprawozdanie z Wiosennych Dni biblijnych „Od Melchizedeka do Jezusa–Arcykapłana : biblia o kapłaństwie” (Lublin, 24–25 marca 2010) Beata Urbanek s. 483-487
"Współczesne modele egzegezy biblijnej", Stefan Szymik, Lublin 2013 : [recenzja] Beata Urbanek Stefan Szymik (aut. dzieła rec.) s. 506-509
Sprawozdanie z IX Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych "Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)" z organizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : (Lublin, 16-17 października 2013) Beata Urbanek s. 518-522