Znaleziono 1 artykuł

Józef Trypućko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki", T. 1: "Archeologia, etnografia, folklorystyka, językoznawstwo", T. 2: "Literaturoznawstwo", pod red. Jadwigi Czachowskiej, Jadwigi Puzyniny, Warszawa 1973; "Dziesięć lat językoznawstwa polskiego 1956-1965. Próba bibliografii", Józef Trypućko, Uppsala 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Józef Trypućko (aut. dzieła rec.) s. 164-165