Znaleziono 7 artykułów

Hanna Trojanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cenowe bariery wejścia a struktura rynku Hanna Trojanowska s. 1-19
Strategia cen drapieżnych : jej skuteczność i skutki dla konsumentów Hanna Trojanowska s. 15-37
Ceny zaporowe jako bariera wejścia na rynek Hanna Trojanowska s. 20-43
Niecenowe bariery wejścia jako strategia obrony rynku Hanna Trojanowska s. 43-59
Strategia cen drapieżnych - teoria a praktyka Hanna Trojanowska s. 133-146
Ceny drapieżne jako narzędzie rywalizacji Hanna Trojanowska s. 176-190
Wpływ nauki na etykę życia gospodarczego na podstawie sporu o ceny drapieżne Hanna Trojanowska s. 231-238