Znaleziono 14 artykułów

Zofia Trojanowiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Julian Klaczko - współtwórca polityki kulturalonej Hotelu Lambert Zofia Trojanowiczowa s. 3-27
Organizator narodowej wyobraźni Zofia Trojanowiczowa s. 21-35
Słońce czerwca Maria Janion Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 108-112
O przemówieniach Mickiewicza Zofia Trojanowiczowa s. 137-147
Michał Witkowski (1927-1996) Zofia Trojanowiczowa s. 187-189
W stronę syntezy Elżbieta Dąbrowicz Anna Artwińska (aut. dzieła rec.) Jerzy Borowczak (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) Piotr Śniedziewski (aut. dzieła rec.) s. 199-206
"Zapomniane wielkości romantyzmu : pokłosie sesji", pod red. Zofii Trojanowiczowej i Zbigniewa Przychodniaka, Poznań 1995 : [recenzja] Halina Krukowska Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 201-212
"Na początku wieku : rozważania o tradycji", red. Zofia Trojanowiczowa, Krzysztof Trybuś, indeks sporządziła Małgorzata Szkudlarska, Poznań 2002 : [recenzja] Sławomir Buryła Małgorzata Szkudlarska (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) Krzysztof Trybuś (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Biografie romantycznych poetów", red. Zofia Trojanowiczowa, Jerzy Borowczyk, indeks oprac. Barbara Hajdasz, Poznań 2007 : [recenzja] Michał Kuziak Jerzy Borowczyk (aut. dzieła rec.) Barbara Hajdasz (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 226-238
"Komentarz do aluzji zamykającej >>Vade-mecum<< Norwida", Zofia Trojanowiczowa, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 229
"Julian Klaczko- współtwórca polityki kulturalnej Hotelu Lambert", Zofia Trojanowiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 242
Norwidowskie kalendarium Marek Adamiec Jolanta Czarnomorska (aut. dzieła rec.) Zofia Dambek (aut. dzieła rec.) Iwona Grzeszczak (aut. dzieła rec.) Elżbieta Lijewska (aut. dzieła rec.) Małgorzata Pluta (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 247-254
"Ostatni spór romantyczny : Cyprian Norwid - Julian Klaczko", Zofia Trojanowiczowa, Warszawa 1981 ; [recenzja] Marek Adamiec Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 299-310
Teksty XIX-wieczne na łamach "Archiwum Literackiego" Zofia Trojanowiczowa s. 400-404