Znaleziono 8 artykułów

Jacek Tomaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy Młyn, gm. Mirzec, woj. kieleckie. Kompleks górniczo-osadniczy: Rydno Halina Królik Maria Marczak Romuald Schild Jacek Tomaszewski s. 17-18
Nowy Młyn, gm. Mirzec, woj. kieleckie. Kompleks górniczo-osadniczy Rydno Halina Królik Romuald Schild Jacek Tomaszewski s. 18-19
Analiza technologiczna oraz prace konserwatorskie iluminowanego rękopisu na pergaminie "Missale Vladislaviense" z końca XV w. ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku Weronika Liszewska Jacek Tomaszewski s. 256-267
Techniki zdobienia opraw w XVII wieku Jacek Tomaszewski s. 258-274
    Zacytuj
  • Udostępnij
Indeksy towarowe III generacji a efektywność inwestycji finansowych na rynkach towarowych Jacek Tomaszewski s. 349-359
Inwestycje w indeksy rynków towarowych a poziom cen i ryzyka na rynkach towarowych Jacek Tomaszewski s. 395-404
Giełdowe produkty strukturyzowane jako forma ekspozycji na ryzyko cenowe rynku metali szlachetnych Jacek Tomaszewski s. 563-572
Inwestycje w akcje spółek surowcowych jako forma ekspozycji na ryzyko rynku towarowego Jacek Tomaszewski s. 827-835