Znaleziono 2 artykuły

Gyula Tokody

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Lajosa Kossutha w Debreczynie Gyula Tokody s. 187-197
"Deutschland und die Ungarische Räterpublik", Gyula Tokody, Budapest 1982 : [recenzja] Piotr Wróbel Gyula Tokody (aut. dzieła rec.) s. 379-380