Znaleziono 9 artykułów

Józef Tischner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka po sierpniu Krzysztof Kasior Józef Tischner (aut. dzieła rec.) s. 125-127
Strukturalne zagadnienia refleksji i spostrzeżenia immanentnego w świetle niektórych tez Edmunda Husserla Józef Tischner s. 205-257
Między mową a pismem Agnieszka Wesołowska Józef Tischner (aut. dzieła rec.) s. 231-235
W poszukiwaniu drogi myślenia Agnieszka Wesołowska Józef Tischner (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Filozofia współczesna", pod red. Józefa Tischnera, Kraków 1989 : [recenzja] Tadeusz Golon Józef Tischner (aut. dzieła rec.) s. 306
"Myślenie z wnętrza metafory", Józef Tischner [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Józef Tischner (aut. dzieła rec.) s. 353
Dyskusja nad pracą "Phänomenologie und Egologie, faktisches und transzendentales Ego bei Edmund Husserl", M. Nijhoff, Den Haag, 1963, s. 224 + X Józef Tischner s. 489-502
Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla Józef Tischner s. 535-578
"Épistémologie", Fernand Van Steenberghen, Louvain 1947 : [recenzja] Józef Tischner Fernand Van Steenberghen (aut. dzieła rec.) s. 801-809