Znaleziono 2 artykuły

Józef Szymeczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Stát, církev a národy československé části Těšínského Slezska (1945–1953)”, wyd. Józef Szymeczek, Český Těšín 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Józef Szymeczek (aut. dzieła rec.) s. 155-157
„Polacy na Zaolziu 1920-2000. Polácí na Tĕšínsku. Zbiór referatów z konferencji naukowej, która odbyła się 13.-14.10.2000 w Czeskim Cieszynie. Sbornik příispìvků z vĕdecké konference konané ve dnech 13.-14.10.2000 v Českém Tešínĕ”, red. Józef Szymeczek, Czeski Cieszyn-Český Tešín2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Józef Szymeczek (aut. dzieła rec.) s. 514-516