Znaleziono 1 artykuł

Marek Szymaniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Biskup płocki Gedko (1206–1223). Działalność kościelno–polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej”, Marek Szymaniak, Toruń 2007 : [recenzja] Anna Baranowska Marek Szymaniak (aut. dzieła rec.) s. 150-154