Znaleziono 1 artykuł

M. Szymańska-Jasińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przyczynki do poznania Mazur : sprawozdanie dla Centralnego Komitetu do Spraw Misji Wewnętrznej", Friedrich Salomo Oldenberg, przeł. M. Szymańska-Jasińska, oprac. i wstępem opatrzył G. Jasiński, Warszawa 2000 : [recenzja] Józef Borzyszkowski G. Jasiński (aut. dzieła rec.) Friedrich Salomo Oldenberg (aut. dzieła rec.) M. Szymańska-Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 327-329