Znaleziono 5 artykułów

Inesa Szulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha : twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski", Radosław Okulicz-Kozaryn, Poznań 2007 : [recenzja] Inesa Szulska Radosław Okulicz-Kozaryn (aut. dzieła rec.) s. 182-187
Z historii zapomnianego dziedzictwa literackiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów Inesa Szulska Paweł Bukowiec (aut. dzieła rec.) s. 218-224
"Dzisiaj i na wieki : poezje = Цяпер і назаўсёды : паэзія", Adam M-ski (Zofia Mańkowska), wybór i oprac. Jerzy Garbiński, oprac. przekładów w języku białoruskim Uładzimir Marchel, Warszawa - Mińsk 2004 : [recenzja] Inesa Szulska Jerzy Garbiński (aut. dzieła rec.) Adam M-ski (aut. dzieła rec.) Uładzimir Marchel (aut. dzieła rec.) s. 268-272
"Z dziejów polskiej konwencji wydawniczej. Edytorskie koncepcje i praktyka wydawnicza Józefa Ignacego Kraszewskiego", Paweł Zięba, Kraków 2010 : [recenzja] Inesa Szulska Paweł Zięba (aut. dzieła rec.) s. 347-353
Echa powstańczego cyklu Artura Grottgera "Lituania (Lithuania)" w literaturze polskiej i litewskiej drugiej połowy XIX wieku : (na wybranych przykładach) Inesa Szulska s. 357-378