Znaleziono 3 artykuły

J. I. Sztakelberg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831-1864" N. W. Berga : powstanie dzieła i jego losy J. I. Sztakelberg Irena Galster (tłum.) s. 41-66
Godło powstańcze 1863 roku J. I. Sztakelberg Józef Dancygier (tłum.) s. 501-508
Oznaczenia pieczęci w wydawnictwie "Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego (1862-1864)" J. I. Sztakelberg s. 571-575