Znaleziono 7 artykułów

Mariusz Szram

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja modlitwy integralnej według Orygenesa Mariusz Szram s. 185-201
Osobowy charakter biblijnego Słowa w rozumieniu Orygenesa Mariusz Szram s. 187-200
Kościół jako rzeczywistość wieczna w doktrynie Orygenesa Mariusz Szram s. 205-226
"Słodkie imię miłosierdzia" Cezariańska koncepcja dialogu miłosierdzia niebiańskiego z ziemskim Mariusz Szram s. 213-232
"Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.)", Mariusz Szram, Lublin 2001 : [recenzja] Dariusz Bartoszewicz Mariusz Szram (aut. dzieła rec.) s. 221-223
Teologiczne i filozoficzne uzasadnienie zmartwychwstania ciała u Ojców Apostolskich i Apologetów Mariusz Szram s. 265-294
"Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku", Mariusz Szram, Lublin 2010 : [recenzja] Wincenty Myszor Mariusz Szram (aut. dzieła rec.) s. 298-301