Znaleziono 13 artykułów

Adam Szot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przejęcie przez władze państwowe ksiąg metrycznych w 1949 r. : (w polskiej części archidiecezji wileńskiej) Adam Szot s. 113-131
Kongres Eucharystyczny w archidiecezji wileńskiej w 1931 roku Adam Szot s. 145-163
Słuszność a uznanie administracyjne Adam Szot s. 175-182
Kronika parafii Majewo autorstwa księdza Mieczysława Skrobota Adam Szot s. 179-192
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Exodus - deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań" Adam Szot s. 208-212
Normalizacja, której nie było... Katechizacja na Białostocczyźnie w latach 1956-1961 Adam Szot s. 208-230
Ks. dr Witold Kuźmicki - proboszcz i dziekan dąbrowski (w latach 1936-1943) Adam Szot s. 247-271
"Second Central and Eastern European Forum for Young Legal, Social and Political Theorists" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Budapeszt, 21–22 maja 2010 r. Adam Szot s. 288-291
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowego zorganizowanego w Łomży 23 października 2008 roku "190 rocznica powstania diecezji sejneńskiej" Adam Szot s. 319-320
Rok 1950 - czas porozumienia czy przełomu? Z dziejów Kościoła na Białostoczczyźnie Adam Szot s. 411-434
Dzieło Matki Bożej Powołań w Wilnie Adam Szot s. 471-485
Pasterze białostockiego Kościoła - ks. Mieczysław Paszkiewicz o biskupach : Adamie Sawickim i Władysławie Suszyńskim Adam Szot s. 485-499
Dekanat białostocki w 1849 r. Adam Szot s. 487-500