Znaleziono 4 artykuły

Mieczysław Szostak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki i wyniki debaty nad globalnymi barierami rozwoju Mieczysław Szostak s. 6-40
Profesor Józef Misala - wybitny znawca ekonomii międzynarodowej i współpracy gospodarczej Polski z zagranicą Józef Biskup Mieczysław Szostak s. 7-17
Zmiany w polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych : od protekcjonizmu do liberalizmu w skali globalnej Mieczysław Szostak s. 38-59
Ewolucja międzynarodowego ładu ekonomicznego i meandry negocjacji Północ - Południe Mieczysław Szostak s. 43-67