Znaleziono 8 artykułów

Henryk Szeloch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hospicjum jako miejsce opieki duszpasterskiej i paliatywnej nad człowiekiem ciężko chorym Henryk Szeloch s. 105-122
Kształtowanie postaw wychowanka szkoły katolickiej w świetle wybranych zaleceń zawartych w programie wychowawczym SPSK i wytycznych RSK w Polsce Henryk Szeloch s. 131-145
29. Niedziela zwykła, Nie ustawajcie w modlitwie Henryk Szeloch s. 203-204
Program wychowawczy "Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich" jako próba odpowiedz na nauczanie Magisterium Kościoła dotyczące wychowania chrześcijańskiego w szkole katolickiej Henryk Szeloch s. 207-223
Parafialne Zespoły Caritas – idea tworzenia i formy działania Henryk Szeloch s. 233-249
Natura przepowiadania słowa Bożego w nauczaniu 59. Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (1985–1991) Henryk Szeloch s. 241-246
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. bł. Jana Pawła II we Wrocławiu w służbie seniorom Henryk Szeloch s. 250-265
Powstanie i główne formy działalności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w służbie idei chrześcijańskiego miłosierdzia Henryk Szeloch s. 265-288