Znaleziono 1 artykuł

Teresa Szeleta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miechocin, pow. Tarnobrzeg Ewa Szarek-Waszkowska Teresa Szeleta s. 345-346