Znaleziono 4 artykuły

Maciej Sulmicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The 3S model of urban sprawl in the Warsaw functional area Maciej Sulmicki Tomasz Sławiński s. 53-65
The 3S model of urban sprawl in the Warsaw functional area Maciej Sulmicki Tomasz Sławiński s. 53-65
Mieć czy być w ruchu – IV Światowy Kongres Mobilności Współdzielonej Maciej Sulmicki s. 117-124
Problemy rozwoju obszarów okołomiejskich : konferencja naukowa w Brnie, 24 maja 2012 roku Maciej Sulmicki s. 167-172