Znaleziono 7 artykułów

Ewa Suchodolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcja i rola kancelarii na dworze książąt mazowieckich w XIV i 1. połowie XV wieku Ewa Suchodolska s. 7-28
Funkcja i rola kancelarii na dworze książąt mazowieckich w XIV i 1. połowie XV wieku Ewa Suchodolska s. 7-28
Radziwiłłowski tłok pieczętny z drugiej połowy XVIII wieku Ewa Suchodolska s. 89-100
Źródła pisane do dziejów Zamku książąt mazowieckich w Warszawie Ewa Suchodolska s. 187-210
Źródła pisane do dziejów Zamku książąt mazowieckich w Warszawie Ewa Suchodolska s. 187-210
"Bibliografia polskich przekładów z literatury pięknej krajów skandynawskich do roku 1969 włącznie", Ewa Suchodolska, Zofia Żydanowicz, Poznań 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Ewa Suchodolska (aut. dzieła rec.) Zofia Żydanowicz (aut. dzieła rec.) s. 254
"Regestry dokumentów mazowieckich z lat 1248-1345", Ewa Suchodolska, Warszawa-Łódź 1980 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Ewa Suchodolska (aut. dzieła rec.) s. 583-584