Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Stopa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele", Matias Augé tłum. Krzysztof Stopa, Kraków 2013 : [recenzja] Matias Augé (aut. dzieła rec.) Krzysztof Stopa (tłum.) s. 250
"Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w Kościele", Mattias Augé, tłum. Krzysztof Stopa, Kraków 2013 : [recenzja] Mattas Augé (aut. dzieła rec.) Krzysztof Stopa (tłum.) s. 573-574