Znaleziono 4 artykuły

Włodzimierz Stochel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Białorutenistyczne eksploracje Bazylego Białokozowicza Włodzimierz Stochel s. 49-57
Melchior Wańkowicz a Białoruś Włodzimierz Stochel s. 65-70
Białoruthenica na łamach "Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria" Włodzimierz Stochel s. 171-180
"Janka Kupała a Adam Mickiewicz i Taras Szewczanko", Włodzimierz Stochel, "Slavia Orientalis" nr 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Włodzimierz Stochel (aut. dzieła rec.) s. 259