Znaleziono 1 artykuł

Milena Stettner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym małych miast po 1989 roku na urbanistyczną strukturę miasta Milena Stettner s. 11-24