Znaleziono 10 artykułów

Jan Stepa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i działalność ś. p. ks. Kazimierza Waisa : ś. p. ks. Kazimierz Wais jako filozof Jan Stepa s. 17-22
"Postulaty i logika budowy i rozbudowy filozofji tomistycznej", ks. Piotr Chojnacki, Warszawa 1932 : [recenzja] Jan Stepa Piotr Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 146-148
Pewne kwestje z diedziny teorji poznania = Observationes ad theoriam cognitionis spectantes Jan Stepa s. 255-257
"Die moderne Religionssoziologie und ihre Bedeutung für die religiöse Problematik", Joseph Hasenfuss, Paderborn 1937 : [recenzja] Jan Stepa Joseph Hasenfuss (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"La psychophysique humaine d'après Aristote", Paweł Siwek, Paris, Alcan 1930 : [recenzja] Jan Stepa Paweł Siwek (aut. dzieła rec.) s. 272-273
"L'âme et le corps d'après Spinoza", Paweł Siwek, Paris, Alcan 1930 : [recenzja] Jan Stepa Paweł Siwek (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Psychologja eksperymentalna", ks. Jan Lindworsky, przeł. ks. Marian Piechowski, przejrzał ks. Józef Chechelski, Kraków 1938 : [recenzja] Jan Stepa Józef Chechelski (aut. dzieła rec.) Jan Lindworsky (aut. dzieła rec.) Marian Piechowski (aut. dzieła rec.) s. 523-524
"Kultura nowoczesna i jej tragizm", Andrzej Krzesiński, Warszawa-Kraków 1934 : [recenzja] Jan Stepa Andrzej Krzesiński (aut. dzieła rec.) s. 537-538
Méthode des recherches scientifiques et l'esprit de la culture Jan Stepa s. 565-615
"Platonizm renesansowy", Bohdan Kieszkowski, Warszawa 1935 : [recenzja] Jan Stepa Bohdan Kieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 687-691