Znaleziono 11 artykułów

Maria Stankowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sąd kasztelana lubelskiego w Wąwolnicy : organizacja i działalność ruchu kasztelańskiego Maria Stankowa s. 23-50
Sąd hrubieszowski w XV w. Maria Stankowa s. 27-40
Powiat kurowski w ziemi lubelskiej w XV wieku Stanisława Paulowa Maria Stankowa s. 45-50
Klęski pożarów w Lublinie Henryk Gawarecki Stanisława Paulowa Maria Stankowa s. 211-225
"Malowidła w XVI w. tzw. winiarni w Lublinie", Józef E. Dutkiewicz, Wrocław 1957 : [recenzja] Maria Stankowa Józef E. Dutkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 236-242
Wizja pałacu Firlejów w Dąbrowicy z 1694 r. Henryk Gawarecki Maria Stankowa s. 241-252
Komisja Królewska w Lublinie w 1637 roku Maria Stankowa s. 253-268
Jakub Tremanzel - architekt lubelski pierwszej połowy XVII wieku Henryk Gawarecki Maria Stankowa s. 269-281
Materiały do dziejów Lublina w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie Maria Stankowa s. 269-282
"Roczniki humanistyczne - prace z zakresu historii", 1958, 4 Maria Stankowa s. 316-318
"Kancelaria miasta Lublina XIV-XVIII w.", Maria Stankowa, Warszawa 1968 : [recenzja] Kazimierz Bobowski Maria Stankowa (aut. dzieła rec.) s. 508-510