Znaleziono 3 artykuły

Jacek Stachera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany optyczne powłok lakierów pod wpływem światła Jacek Stachera s. 103-120
Badanie skuteczności zabezpieczenia powłokami lakierów powierzchni srebrzonych w środowisku H2S Jacek Stachera s. 121-139
Prace badawczo-konserwatorskie w kościele Pokoju pw. Świętej Trójcy w Świdnicy w latach 1992-1993 Maria Roznerska Jacek Stachera s. 137-146