Znaleziono 1 artykuł

Anna Spieszny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poziom i dynamika rozwoju zdolności siłowo-szybkościowych dziewcząt i chłopców z Krakowa w wieku 17-18 lat : przykładowa ocena jakości pracy na lekcjach wychowania fizycznego Michał Spieszny Anna Spieszny Ryszard Tabor s. 136-153