Znaleziono 10 artykułów

Ewa Sosnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wola Węgierska, st. 3, gm. Roźwienica, woj. przemyskie, AZP 107-81 Jan Michnik Ewa Sosnowska s. 58-59
Przemyśl - zamek. Rotunda i palatium Michał Proksa Ewa Sosnowska s. 173
Przemyśl. Wzgórze Zamkowe - przygródek Ewa Sosnowska s. 203
Przemyśl, st. 2, Wzgórze Trzech Krzyży, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 108-84 Andrzej Buko Ewa Sosnowska s. 213-214
Przemyśl, st. 3, Kopiec Tatarski, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 109-84 Andrzej Buko Ewa Sosnowska s. 214-215
Przemyśl - Mury obronne Michał Proksa Ewa Sosnowska s. 235
System pomocy dzieciom krzywdzonym Ewa Sosnowska s. 257-267
Sytuacja życiowa kobiet przestępczyń – wybrane aspekty wiktymizacyjne Ewa Sosnowska s. 263-273
Analiza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzież Ewa Sosnowska s. 271-281
Społeczne uwarunkowania przestępczości kobiet Ewa Sosnowska s. 297-307