Znaleziono 2 artykuły

Janusz Solak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etnocentryzm polski i rumuński w "Europie ojczyzn" Janusz Solak s. 241-254
Adaptacja systemów oświaty i szkolnictwa wyższego w Rumunii do standardów UE Janusz Solak s. 255-270