Znaleziono 2 artykuły

Ewelina Smol

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany stężenia jonów sodowych i potasowych we krwi wywołane wysiłkiem fizycznym o stopniowo wzrastającej intensywności u mężczyzn na tle progu mleczanowego i wentylacyjnego Jan Chmura Bożena Manowska Wiesław Pilis Tomasz Pilis Ewelina Smol Adam Zając s. 165-170
Zmiany aktywności reninowej osocza podczas wysiłku dynamicznego o wzrastającej intensywności Ilona Pokora Ewelina Smol Adam Staszkiewicz Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny s. 179-184