Znaleziono 3 artykuły

Gertruda Skotnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Maria Jankowska Halina Kowalewska Gertruda Skotnicka s. 77-82
"Pozytywistyczne powieści z dziejów narodu dla dzieci i młodzieży", Gertruda Skotnicka, Gdańsk 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Gertruda Skotnicka (aut. dzieła rec.) s. 92
"Marynistyka Aliny i Czesława Centkiewiczów", Gertruda Skotnicka, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Gertruda Skotnicka (aut. dzieła rec.) s. 175