Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Skiert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzorce aktywności turystycznej studentów turystyki i rekreacji w uczelni wychowania fizycznego Krystyna Buchta Małgorzata Skiert s. 23-32
Postawy studentów AWF wobec wybranych form turystyki religijnej i ich determinanty Krystyna Buchta Małgorzata Skiert s. 57-66
Student kierunku turystyka i rekreacja jako konsument usługi edukacyjnej w uczelni wychowania fizycznego Krystyna Buchta Małgorzata Skiert s. 159-170
Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela Krystyna Buchta Małgorzata Skiert Maria Anna Turosz s. 257-269
Podstawy dualnego systemu kształcenia zawodowego w Republice Federalnej Niemiec Małgorzata Skiert s. 341-353