Znaleziono 1 artykuł

Anna Skarżyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, indeksy zestawiła Anna Skarżyńska, Warszawa 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 418, 2 nlb. + 3 wklejki ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Anna Skarżyńska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 319-326