Znaleziono 11 artykułów

Kamil Sikora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Izby rolnicze jako forma samorządu gospodarczego w Polsce Kamil Sikora s. 103-123
Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym o charakterze personalnym Kamil Sikora s. 111-124
Nowe formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw Kamil Sikora s. 157-170
Rola nadzoru w funkcjonowaniu administracji publicznej Kamil Sikora s. 189-209
"Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz", Anna Ostrowska, Kamil Sikora, Warszawa 2012 : [recenzja] Leszek Bielecki Anna Ostrowska (aut. dzieła rec.) Kamil Sikora (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce", Edyta Jasiuk (red.), Radom 2011 : [recenzja] Kamil Sikora Ewa Jasiuk (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Zasady ustroju politycznego państwa", Martin Bożek, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Konrad Walczuk, Poznań 2012 : [recenzja] Kamil Sikora Martin Bożek (aut. dzieła rec.) Mirosław Karpiuk (aut. dzieła rec.) Jarosław Kostrubiec (aut. dzieła rec.) Konrad Walczuk (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Finanse samorządu terytorialnego" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Radom, 20 maja 2011 Kamil Sikora s. 272-274
"XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Radom, 8 marca 2010 r. Kamil Sikora s. 286-287
"Encyklopedia prawa administracyjnego", Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Warszawa 2010 : [recenzja] Kamil Sikora Michał Domagała (aut. dzieła rec.) Anna Haładyj (aut. dzieła rec.) Stanisław Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Radom, 10–11 maja 2009 Kamil Sikora s. 394-396