Znaleziono 123 artykuły

ANdrzej Siemieniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrzest w Duchu Świętym wbrew Kościołowi? : Consolamentum średniowiecznych katarów Andrzej Siemieniewski s. 7-17
„Czyste i stałe źródło życia duchowego” : Biblia w karmelitańskim sercu Andrzej Siemieniewski s. 15-21
Duchowa interpretacja Biblii w III wieku : na przykładzie dialogu Uczta biskupa Metodego z Olimpu Andrzej Siemieniewski s. 27-35
Eucharystia buduje Kościół: liturgiczno-pastoralny wymiar Encykliki „Ecclesia de Eucharistia" Andrzej Siemieniewski s. 29-36
Katechizm Kościoła Katolickiego - szkołą modlitwy Andrzej Siemieniewski s. 39-45
Postawa Kościoła wobec teorii ewolucji: «semper idem» Andrzej Siemieniewski s. 39-57
Personalistyczny charakter prawdy a doświadczenie chrześcijańskie Andrzej Siemieniewski s. 57-65
Problem nawrócenia jako punkt wyjścia katolickiej teologii duchowości Andrzej Siemieniewski s. 59-72
Wiara, rozum i lektura Biblii Andrzej Siemieniewski s. 61-73
Dążenie do świętości na wzór Maryi Andrzej Siemieniewski s. 64-75
Teolog: powołanie czy zawód? Andrzej Siemieniewski s. 65-70
Jak zostać apostołką, czyli feministyczna lektura Biblii w dawnych wiekach Kościoła Andrzej Siemieniewski s. 69-79
Maryja - ikoną dialogu z Ojcem Andrzej Siemieniewski s. 70-81
Metodystyczna tradycja "przebudzeniowa" - źródło inspiracji ewangelizacyjnej Andrzej Siemieniewski s. 71-82
Ojcowie Kościoła uczą duchowości biblijnej Andrzej Siemieniewski s. 77-85
Doświadczenie obecności Boga - przeżycie elitarne czy fundament dojrzałej wiary? Andrzej Siemieniewski s. 83-92
14 niedziela zwykła - 4 VII 1993 "Przyjdźcie do Mnie wszyscy" Andrzej Siemieniewski s. 89-90
15 niedziela zwykła - 11 VII 1993 Wydajcie plon stokrotny Andrzej Siemieniewski s. 90-92
Elementy teologii duchowości kapłańskiej w dziele Hansa Ursa von Balthasara Andrzej Siemieniewski s. 93-100
Mistyka chrześcijańska mistyka niechrześcijańska, granice podobieństw Andrzej Siemieniewski s. 93-105
Św. Symeon "Nowy Teolog" - świadek mocy Ducha Andrzej Siemieniewski s. 99-110
Człowiek w "New Age" Andrzej Siemieniewski s. 111-117
Wykłady gościnne rabina Michaela Signera Andrzej Siemieniewski s. 119-120
1 niedziela Wielkiego Postu - Paschalna odnowa chrztu Andrzej Siemieniewski s. 132-134
2 niedziela Wielkiego Postu - Przemienienie oczu serca Andrzej Siemieniewski s. 134-136
Pluralizm wspólnot w parafii - postulaty i realia Andrzej Siemieniewski s. 137-147
Rzymskie studia kościelne - wyzwanie formacyjne Andrzej Siemieniewski s. 141-143
7 niedziela zwykła - Przez miłość nieprzyjaciół ku nowej ewangelizacji Andrzej Siemieniewski s. 143-145
13 niedziela zwykła, "Światło na mojej ścieżce" Andrzej Siemieniewski s. 145-146
14 niedziela zwykła, "Będziecie moimi świadkami" Andrzej Siemieniewski s. 146-147
17 niedziela zwykła, "Proście, a będzie wam dane" Andrzej Siemieniewski s. 150-151
20 niedziela zwykła - "Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki" Andrzej Siemieniewski s. 153-154
21 niedziela zwykła - "Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga" Andrzej Siemieniewski s. 157-158
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - "Przyszła chwała" Andrzej Siemieniewski s. 165-166
"Kościół katolicki o swoich korzeniach", Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Siemieniewski s. 165-166
16 niedziela zwykła, "Jak owce nie mające pasterza" Andrzej Siemieniewski s. 169-171
29 niedziela zwykła (Uroczystość św. Jadwigi ŚI.) - Św. Jadwiga - służebnicą Ewangelii Andrzej Siemieniewski s. 170-171
Konferencja FUCE w Budapeszcie Andrzej Siemieniewski s. 171-173
"The Glory and the Shame – Reflections on the 20th-Century Outpouring of the Holy Spirit", Peter Hocken, Guildford-Surrey 1994 : [recenzja] Andrzej Siemieniewski Peter Hocken (aut. dzieła rec.) s. 172-174
Konsultacje ekumeniczne w Fundacji im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie (21 maja 2001 r.) Andrzej Siemieniewski s. 174-175
18 niedziela zwykła, „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody” (Iz 55, 1) Andrzej Siemieniewski s. 175-176
Wniebowstąpienie Pańskie - "Wyniesiony na prawicę Ojca" Andrzej Siemieniewski s. 176-178
19 niedziela zwykła, Łódź Piotrowa Andrzej Siemieniewski s. 176-177
Sprawozdanie z VIII Zgromadzenia Generalnego COCTI Andrzej Siemieniewski s. 177-178
Środa Popielcowa, „Nawróćcie się do Boga” (J.1 2,13) Andrzej Siemieniewski s. 177-178
Celebrate Jesus 2000 Andrzej Siemieniewski s. 179-181
20 niedziela zwykła, „Dom modlitwy dla wszystkich narodów” (Iz 56, 7) Andrzej Siemieniewski s. 179-181
Zesłanie Ducha Świętego - "Dla was jest ta obietnica" Andrzej Siemieniewski s. 180-182
31 niedziela zwykła, "Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło" Andrzej Siemieniewski s. 181-182
Świętej Bożej Rodzicielki, Światowy dzień modlitw o pokój Andrzej Siemieniewski s. 181-182
2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim, Nadzieja naszego powołania Andrzej Siemieniewski s. 188-189
3 niedziela zwykła, Bóg umiłował świat Andrzej Siemieniewski s. 191-193
Triduum Paschalne Andrzej Siemieniewski s. 192-195
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Jezus żyje Andrzej Siemieniewski s. 195-196
24. Niedziela zwykła, Święci Kościoła - bezgrzeszni czy zbawieni? Andrzej Siemieniewski s. 196-197
"Dialog nadziei" - Konsultacje teologiczne Andrzej Siemieniewski s. 196-198
Rzymska sesja Uniwersytet i Kościół w Europie (17-20 V II 2003) Andrzej Siemieniewski s. 197-199
30 niedziela zwykła, "Na tej skale zbuduję Kościół mój" Andrzej Siemieniewski s. 199-200
"Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania", Andrzej Siemieniewski, Mirosław Kiwka, Wrocław, 2013 : [recenzja] Ryszard Groń Mirosław Kiwka (aut. dzieła rec.) Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 202-207
"Festiwal nauki" środowiska wrocławskiego Andrzej Siemieniewski s. 202-203
7. niedziela zwykła Andrzej Siemieniewski s. 202-204
33 niedziela zwykła, "Sługo dobry i wierny" Andrzej Siemieniewski s. 206-207
"Pierwsze kroki chrześcijaństwa", E. Trocme, Kraków 2004 : [recenzja] Andrzej Siemieniewski E. Trocme (aut. dzieła rec.) s. 210-212
Św. Apostołów Piotra i Pawła, Doskonała Wspólnota Niedoskonałych Ludzi Andrzej Siemieniewski s. 213-214
"Wielki Architekt Wszechświata - Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga", Norbert Wójtowicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Andrzej Siemieniewski Norbert Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 215-217
27. niedziela zwykła, Nawracać się i wierzyć w Ewangelię Andrzej Siemieniewski s. 224-225
28. niedziela zwykła, Aby wszystkim okazać miłosierdzie Andrzej Siemieniewski s. 225-226
29. niedziela zwykła, Nigdy nie ustawać Andrzej Siemieniewski s. 226-227
30. niedziela zwykła, Odnosimy pełne zwycięstwo Andrzej Siemieniewski s. 227-228
Niedziela poświęcenia Kościoła, Słowo Boże rozbiło wśród nas swój namiot Andrzej Siemieniewski s. 228
5. Niedziela zwykła, Bóg mnie wybrał, abym żył dla Niego Andrzej Siemieniewski s. 230-232
2. Niedziela Zwykła, Chrześcijanin słucha Słowa Bożego i wypełnia je Andrzej Siemieniewski s. 232-233
6. Niedziela zwykła, Czy przykazania zniewalają? Andrzej Siemieniewski s. 232-234
Młodzież Franciszka Andrzej Siemieniewski s. 233-238
16. niedziela zwykła, Czas żniwa Pańskiego Andrzej Siemieniewski s. 233-234
7. Niedziela zwykła, Bóg szczodrze odmierza nagrodę każdemu Andrzej Siemieniewski s. 234-235
17. niedziela zwykła, Być szczęśliwym po chrześcijańsku Andrzej Siemieniewski s. 234-235
8. Niedziela zwykła, Dobro płynące z serca Andrzej Siemieniewski s. 235-237
"Stwórca i ewolucja stworzenia", Andrzej Siemieniewski, Warszawa 2011 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Prayer for Healing - International Colloquium - Rome, November 2001, International Catholic Charismatic Renewal Services in collaboration with the Pontifical Council for the Laity", Rome 2003 : [recenzja] Andrzej Siemieniewski s. 237-239
9 niedziela zwykła, "Nakazał Ci Twój Pan Bóg strzec szabatu" Andrzej Siemieniewski s. 239-240
3. Niedziela zwykła, Światło na oświecenie pogan Andrzej Siemieniewski s. 241-242
Środa Popielcowa, Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni Andrzej Siemieniewski s. 241
13. Niedziela Zwykła, Wysłał przed sobą posłańców Andrzej Siemieniewski s. 241-242
1. Niedziela Wielkiego Postu, Nie samym chlebem żyje człowiek Andrzej Siemieniewski s. 242
Środa Popielcowa "W drogę z nami wyrusz, Panie" Andrzej Siemieniewski s. 248-249
l. Niedziela Wielkiego Postu Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Andrzej Siemieniewski s. 249-251
5. Niedziela Wielkiego Postu, Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki Andrzej Siemieniewski s. 249-250
"Skąd się wziął świat? : historyczne lekcje duchowości scjentystycznej", Andrzej Siemieniewski, Wrocław 2012 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a Tradycja katolicka", Andrzej Siemieniewski, Wrocław 1997 : [recenzja] Paweł Góralczyk Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
17. niedziela zwykła, "Wielki Prorok nastał wśród nas" Andrzej Siemieniewski s. 252-253
22. niedziela zwykła, Każda niedziela - echem Wielkanocy Andrzej Siemieniewski s. 253-254
23. niedziela zwykła, „Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego” Andrzej Siemieniewski s. 254-255
4. niedziela zwykła, „Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” Andrzej Siemieniewski s. 255-257
Ofiarowanie Pańskie, „Światło na oświecenie pogan” Andrzej Siemieniewski s. 257-258
28. niedziela zwykła, „Umiem cierpieć z Chrystusem” Andrzej Siemieniewski s. 261-262
29. niedziela zwykła, Głoszenie Ewangelii przez moc Ducha Świętego Andrzej Siemieniewski s. 262-263
3. niedziela adwentu, "Przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości" Andrzej Siemieniewski s. 263-264
30. niedziela zwykła, Przykazanie miłości i przebaczenia Andrzej Siemieniewski s. 263-264
Niedziela Poświęcenia Kościoła, W Kościele wszyscy są ważni - jak w rodzinie Andrzej Siemieniewski s. 264-265
Środa Popielcowa, „Nawróćcie się do mnie całym sercem” Andrzej Siemieniewski s. 265-266
32. niedziela zwykła, Ku śmierci - bez trwogi Andrzej Siemieniewski s. 268-269
33. niedziela zwykła, Dzień Pański bramą do radości Andrzej Siemieniewski s. 269-270
Niedziela Chrystusa Króla, Cały rok królować z Chrystusem Andrzej Siemieniewski s. 271-272
Zesłanie Ducha Świętego, Dar dla Kościoła Andrzej Siemieniewski s. 271-272
Uroczystość Trójcy Świętej, Bóg żywy - Bóg żyjących Andrzej Siemieniewski s. 272-273
Boże Ciało, Zaproszenie do drogi z Jezusem Andrzej Siemieniewski s. 273-274
11. niedziela zwykła, Bóg z nami Andrzej Siemieniewski s. 275-276
29. niedziela zwykła, Syn człowieczy służy wszystkim Andrzej Siemieniewski s. 276-277
III niedziela Adwentu, Znaki chrztu świętego Andrzej Siemieniewski s. 276-278
12. niedziela zwykła, Mówić do Boga, wsłuchiwać się w Jego słowo Andrzej Siemieniewski s. 276-277
Niedziela Chrystusa króla, Czekanie na królestwo Andrzej Siemieniewski s. 278-279
IV niedziela Adwentu, Maryja i Józef prowadzą przez Adwent Andrzej Siemieniewski s. 278-279
Poniedziałek Wielkanocny, „Ty ścieżkę życia mi ukażesz” Andrzej Siemieniewski s. 281-282
10. niedziela zwykła, Wśród "celników i grzeszników" Andrzej Siemieniewski s. 283-284
33. niedziela zwykła, Rozpoznawanie znaków czasu Andrzej Siemieniewski s. 285-286
11. niedziela zwykła, W miłości przeznaczył nas dla siebie ANdrzej Siemieniewski s. 286-287
"Ścieżką nauki do Boga : nauki przyrodnicze i duchowość w starożytności i w średniowieczu", Andrzej Siemieniewski, Warszawa 2009 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 296-304
Św. Apostołów Piotra i Pawła, „Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje»” Andrzej Siemieniewski s. 301-302
3. niedziela Wielkiego Postu, Owoce mojego życia Andrzej Siemieniewski s. 342-343
4. Niedziela Wielkiego Postu, Zbawienie grzeszników Andrzej Siemieniewski s. 343-345
5. niedziela Wielkiego Postu Dramat wieloryba z Tamizy Andrzej Siemieniewski s. 347-349
"Niewiasta wierząca nadziei wbrew nadziei" : duchowe podobieństwo Maryi i Abrahama w nauczaniu Jana Pawła II Andrzej Siemieniewski s. 347-355