Znaleziono 3 artykuły

Rafał Siekiera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zestawienie jako narzędzie dziennikarskiej perswazji Rafał Siekiera s. 7-22
Dziennikarstwo sportowe w Polsce - faza niedojrzała = Sport Journalism in Poland : Immature Stage Magdalena Steciąg Rafał Siekiera (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Jednokierunkowość odwzorowań metaforycznych a asymetria relacji podobieństwa Rafał Siekiera s. 154-165